Wyważanie wirnika – przyczyny niewyważenia, rodzaje, normy


Wyważanie to proces mający na celu skorygowanie niewłaściwego rozkładu masy w wirniku. Czynność tę należy wykonać przy użyciu precyzyjnej maszyny, najlepiej pod okiem specjalisty z odpowiednim doświadczeniem. Przyczyn niewyważenia może być wiele. Najczęściej występujące to:

  • Ubytki materiału w postaci podfrezowań

  • Elementy konstrukcyjne z błędem, które są nanoszone na wirnik

  • nierówna gęstość materiału, z którego powstał wirnik

  • wypaczone kształty

Wyważanie to przesunięcie głównej osi bezwładności w pobliże osi wirowania. W tym celu należy wykonać po pierwsze pomiar wartości niewyważenia, a po drugie zastosować wiercenie, spawania itd., a więc czynności prowadzące do oczekiwanej zmiany rozkładu masy.

Rodzaje niewyważenia

– niewyważenie statyczne – wirnik w tym przypadku jest tak obciążony, że jego centralna oś bezwładności nie znajduje się na osi wirowania, jest natomiast do niej równoległa. Środek ciężkości w tym przypadku zajmie najniższe położenie kątowe z możliwych.

– niewyważenie dynamiczne – wirnik w tym przypadku z kolei jest tak obciążony, że jego główna oś bezwładności przecina się z osią wirownia w punkcie środka ciężkości. Doświadczalne wykrycie niewyważenia przy użyciu pryzmy w tym wypadku jest niemożliwe.

Normy odnoszące się do procesu wyważania

Pisząc o wyważaniu należy wspomnieć o kilku podstawowych normach odnoszących się do metod pomiarów drgań, zastosowanych maszyn i zasad wykonywania pomiarów. Wszystkie dotyczą warunków pracy człowieka i mówią o bezpieczeństwie i higienie pracy:

– PN-90/N-01357 – podzielono tu maszyny na 3 rodzaje ze względu na oddziaływanie drgań na ludzki organizm. W normie znajdują się informacje dotyczące warunków przeprowadzania pomiarów drgań, a także wymagania odnoszące się do przyrządów pomiarowych.

– PN-91/N-01355 – norma ta dotyczy drgań mechanicznych, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Podane są tutaj wymagania oraz badania dotyczące przyrządów pomiarowych. Norma dotyczy służb, które zajmują się naprawą, produkcją czy chociażby konserwacją przyrządów.

– PN-82/N-01350 – norma dotycząca drgań. Znajduje się tu terminologia związana z drganiami. Norma jest dostępna w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim oraz niemieckim

– PN – 91/N – 01352 – w normie określono między innymi jakie informacje trzeba zawrzeć w protokołach pomiarów. Są tu informacje o zasadach robienia pomiarów

– PN – 93/N – 01361 – norma dotyczy wyważania, przede wszystkim zawarte są tu terminologie dotyczące wyważania. Poza tekstem pisanym są tu również rysunki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *