Uwarunkowania poprawnego wyważania wirnika


Skuteczne wyważanie wirnika w warunkach ruchomych nie jest zadaniem łatwym. Pomyślność bardzo często zależy od wielu okoliczności. Niektóre z nich zostaną opisane poniżej. Oto one:

  • zakłócające oddziaływania zewnętrzne w postaci kinetycznego wymuszania drgań podpór i łożysk maszyny

  • względna zmienność (niepowtarzalność wahania) prędkości obrotowej

  • losowość niewyważenia

  • ograniczona dostępność płaszczyzn korekcji

  • trudności techniczne przy wystarczająco dokładnym ustaleniu położenia fazowego w płaszczyznach korekcji mas próbnych i korygujących

  • trudności techniczne związane z mocowaniem wspomnianych mas czy też w przypadku metody ubytkowej z ich odejmowaniem (usuwaniem)

  • inne

Bezwzględnie warunkiem pomyślnego wyważenia jest poprawnie przeprowadzony pomiar i analiza drgań. Aby to dobrze wykonać należy dysponować dokładną aparaturą pomiarową, znajomością obsługi takiej maszyny, a także odpowiednio zamocować czujniki. W teorii wydaje się to oczywiste, jednak w praktyce wcale tak nie musi być. Warto pamiętać, że istotną różnicą jest wyważanie wirnika w warunkach ruchomych we własnych łożyskach a wyważanie w łożyskach zastępczych albo na pryzmach i rolkach. W drugim przypadku nie ma wpływów zewnętrznych, a więc wszelkiego typu zakłóceń. W warunkach ruchowych sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Należy przede wszystkim skompensować skutki nieznanego niewyważenia, ale nie tylko – należy skompensować skutki wszystkich oddziaływań, mających wpływ na podstawową harmoniczną analizowanych drgań.

Warto pamiętać o tym, że ważną przyczyną zakłóceń uniemożliwiających wyważenie wirnika mogą być drgania maszyn, które aktualnie pracują w bliskim sąsiedztwie. Zwłaszcza maszyn tego samego typu, dlatego warto w takiej sytuacji je czasowo lub trwale wyłączyć.

Ograniczenia dostępności i dostępu do płaszczyzn korekcji oraz możliwości mocowania mas, a także ich skończone rozmiary, w tym czasami również potrzeba ich rozłożenia, z uwagi wywoływane w niektórych przypadkach znaczne obciążenia (naprężenia), jak również trudności z wystarczająco dokładnym odmierzaniem kata fazowego w płaszczyznach korekcji, powodują że nie należy przesadzać z dokładnością pomiarów w tym zakresie i niepotrzebnie przeciągać prace, podnosząc w ten sposób koszty. Doświadczenie pokazuje, że wystarczająco dokładne są pomiary kąta fazowego z dokładnością 3-5⁰ oraz wartości amplitud i mas wyznaczone na 5% dokładnością względną.

Należy również pamiętać, że w warunkach ruchowych nie ma najczęściej możliwości zmiany prędkości obrotowej, a mogę wystąpić okoliczności nakazujące wstępne wyważenie wirnika z uwagi na nadmiernie wysokie drgania. W takich okolicznościach dodatkowo tarcie w łożyskach utrudnia wykorzystanie siły grawitacji w celu wyznaczenia położenia fazowego „najcięższego” miejsca na obwodzie wirnika. W warunkach ruchowych w miarę możliwości należy rozsprzęglić wyważaną maszynę roboczą oraz silnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *